Sofishop (https://www.sofishop.cz/)

Vytváření nových uživatelů e-shopu

«
Vytváření nových uživatelů e-shopu
Kód funkce: S3160
Jeden zákazník může mít libovolné množství uživatelů. Tento modul umožní zákazníkovi správu jeho uživatelů (přidávání, úpravu, deaktivaci). Lze aktivovat i možnost nastavit uživatelskému účtu uživatelskou roli z připravených možností. Každá role má potom přiřazena uživatelská oprávnění.
Zaslat dotaz k funkci
Vytváření nových uživatelů e-shopu