Sofishop (https://www.sofishop.cz/)
«
Přehled prodejek

Přehled prodejek

Kód funkce: S3050

Zpřístupněte vašim zákazníkům možnost, aby měli volný přístup k vystaveným prodejkám a mohli si je tak kdykoliv prohlédnout.

Zaslat dotaz k funkci

Zpřístupněte zákazníkovi přehled všech prodejek, které u něj máte evidované. Zákazník tak získá přístup do historie vystavených prodejek a bude s ním moc pracovat podle potřeby - zobrazovat si jednotlivé doklady. Zobrazíme taková data, která dokážeme dostat z napojeného informačního systému. Vlastní napojování dat není součástí tohoto modulu.